luisteren
vragen stellen
bewustwording
reflectie

Individuele coaching

Coaching is een goed gesprek hebben, op een respectvolle manier en vrijwillige basis om te komen tot inzicht en bewustwording. En van daaruit de verandering in gang te zetten. De coaching trajecten variëren van minimaal 3 tot maximaal 10 gesprekken. Thema’s waarin ik o.a. in ondersteun zijn: overdracht, gedragsverandering, leiderschap, reflectie op professioneel handelen, oplossen conflictsituaties, keuzes maken,  omgaan met emoties, plek innemen en bij vragen rondom verlies – afscheid – rouw en zingeving.

Relatiecoaching

Ieder mens gaat direct vanaf z’n geboorte relaties aan; gezin familie, school, vrienden, partner, collega’s. In iedere relatie kan gedoe ontstaan, vooral als je blijft steken in vastgeroeste patronen en oude waarheden. Om te zorgen dat de relaties die je  hebt en aan wil gaan, gezond zijn, is het van waarde om belemmeringen bewust te worden. Relatiecoaching is met name geschikt voor collegiale relaties, levenspartners en ouder-kindrelatie.

Deze vorm van coaching kan ook ingezet worden als er behoefte is aan herstellen van verbinding na een scheiding.

Teamcoaching

Teamcoaching is een waardevolle interventie als samenwerking hapert en succes uitblijft. Als er meer óver collega’s gesproken wordt in plaats van mét elkaar. Als het ontbreekt aan onderling vertrouwen waardoor afgesproken resultaten uitblijven. Ik help de medewerkers weer met elkaar in gesprek te gaan, aan herstel van vertrouwen te werken, afspraken na te komen en samen te gaan voor een resultaat. Teamcoaching kan ingezet worden op iedere laag van de organisatie.

Coaching voor (bege)leiders

Voor alle professionals die anderen begeleiden en leiding geven. Omdat het van belang is inzicht te hebben in je eigen gedrag en houding, zodat je niet gaat projecten en je jezelf effectiever inzet als instrument. Het expliciete doel is te reflecteren op eigen gedrag, houding en handelen. Er kan ‘vrij’ worden gewerkt of aan de hand van een specifieke casus, eenmalig in de vorm van een supervisiegesprek of in een serie van gesprekken.