ervaringsgericht leren | experimenteren | getuige zijn | veranderen

Training ‘De kracht van systemisch werken’ voor professionals

In je dagelijkse leven en werk krijg je te maken met lastige situaties. Je loopt aan tegen weerstand zoals boosheid, verdriet, oordeel. Bij jezelf en bij de ander. Je begrijpt het getoonde gedrag niet, vindt het lastig om er mee om te gaan of de ander erop aan te spreken. Je gaat de ander overtuigen van wat jij denkt dat er nodig is. Ondanks jouw harde werken, je bereidheid om het op te lossen en positieve houding, blijft een gewenst resultaat uit.

Tijdens deze training krijg je inzicht in (eigen) gedrag, houding, motivatie en persoonlijkheid. Je leert anders kijken naar situaties en mensen met alle verandering en verbetering van dien! Het is een cyclus van 9 ervaringsgerichte bijeenkomsten, verdeeld over 6 maanden waarin je op intensieve, interactieve en persoonlijke manier, kennis maakt met de methodiek systemisch werken.

Brochure de kracht van systemisch werken

Begeleiding familie- | teambijeenkomst

Deze vorm van begeleiding biedt een unieke doch eenvoudige gelegenheid om nog een keer ‘echt’ samen te komen. Het is een bijeenkomst waar iedereen zijn of haar verhaal vertelt én luistert naar de verhalen van de andere aanwezigen. Het is met name een prachtige manier om bij het vooruitzicht op afscheid elkaar te ontmoeten in dankbaarheid, vergevingsgezindheid en elkaar alle goeds toe te wensen. Het kan ingezet worden als er een collega afscheid neemt of als er een naderend afscheid speelt in gezin, familie of vriendenkring.

Bij deze ontmoetingen gaat het niet zozeer om wat en hoeveel er wordt besproken, als wel om het belang van erbij stil te staan, het oprecht open stellen voor elkaar en dat ieder z’n verhaal vrijuit kan vertellen. Oók – en vooral – als er in de schaduw onuitgesproken gevoelens een rol spelen. Het is namelijk een ‘zuivere’ manier van ontmoeten, die ertoe doet en werkelijk bijdraagt aan de onderlinge verbondenheid.

Mijn rol is een neutrale gids te zijn en erop toe te zien dat er alleen geluisterd wordt naar elkaar en er geen ruimte is voor ‘oude maniertjes’ zoals interrupties, correcties, opinies en andere hindernissen.

Workshop 'Familieopstelling'

Je kunt je geschiedenis nooit veranderen, je kunt wel zaken uit het verleden letterlijk in een ander perspectief plaatsen, zodat er acceptatie, balans, ruimte en rust ontstaat. Deze methode noemen we een (familie)opstelling. Een opstelling geeft helderheid over aanleidingen van problemen, klachten en onrust. Het is een waardevolle en effectieve interventie om snel inzicht te krijgen. Om daar waar het vastzit, weer beweging te krijgen.

In verband met ‘de afstandsmaatregel’ tijdens Corona is het mijns inziens niet mogelijk op de juiste manier een familieopstelling te laten plaatsvinden. Wel kan ik je in een persoonlijke sessie op weg helpen door ‘in het klein’ op te stellen. Je bent van harte welkom als je hierover meer wilt weten of dit wilt ervaren.

Brochure Familieopstellingen

Het is mogelijk om een training, workshop of andere groepsbijeenkomst voor organisaties op maat te maken. Nieuwsgierig naar de mogelijkheden? Bel 06 13236994 of mail naar info@carinvanoekel.nl 

Carin als trainer | deelnemer training, zelfstandig coach

“Ik ben erg onder de indruk van de toewijding. Ik heb zoveel geleerd. Met het geleerde lijkt er ook geen weg terug; ik bén er zoveel meer in het dagelijkse leven!”