begeleiding en steun
informatie en inspiratie
advies en sparren

Vertrouwenspersoon organisatie

Gelukkig gaat het meestal goed, maar helaas verloopt niet iedere samenwerking op rolletjes. Soms is er zelfs sprake van een zodanige arbeidsbelasting dat werknemers uitvallen door ziekte of dat mensen zich genoodzaakt zien te vertrekken, meestal onvrijwillig. Het komt echt veel vaker voor dan je denkt. De gevolgen van ongewenste omgangsvormen en niet-integer handelen zijn per definitie negatief en schadelijk, voor mens én organisatie, en vragen om verandering.

Als een werknemer persoonlijk benadeeld wordt door ongewenste gedrag of als een werknemer ontdekt dat de organisatie benadeeld wordt door niet-integer handelen, dan is het zaak dat dit in alle vertrouwen met een onpartijdig en geen belanghebbend persoon gedeeld kan worden. En dat er een stap gezet kan worden richting een oplossing. Een extern vertrouwenspersoon is de juiste persoon hiervoor.

Mijn aanbod is begeleiding voor de werknemer die zich geconfronteerd ziet met ongewenst gedrag en een oplossing wil. Daarnaast bied ik informatie en inspiratie voor de organisatie als geheel, door bijv. het geven van een presentatie of het organiseren van een bijeenkomst over hoe men met elkaar omgaat in een organisatie en het effect van gedrag. Ook ben ik voor directie en management een vraagbaak en adviseur als het gaat om positieve veranderingen bij integriteitskwesties in de organisatie.

Ik bied een luisterend oor, steun, informatie en advies. Ik ben er voor de werknemers die ergens last van hebben en voor de directie van een organisatie die een gezonde en veilige werkomgeving wil bieden. Meer weten? Bel of mail en we maken een afspraak!

Vertrouwenspersoon familiezaken

Soms sta je er alleen voor in je gezin van herkomst of familie, wil of durf je anderen niet te belasten met je vragen of zorgen. Omdat het een lastige, verdrietige kwestie is of misschien zelfs omdat je gevoelens van schuld of schaamte hebt.

Je hebt in ieder geval behoefte aan een onpartijdig iemand die luistert, aandacht heeft, steun geeft of een advies. Een vertrouwelijk gesprek biedt dan de uitkomst om een voor jou belangrijke kwestie of vraag tegen het licht te houden. Het geeft rust omdat je gezien en gehoord wordt. En ik kan met je sparren over een mogelijke oplossing, of eventueel een gesprek oefenen.

Enkele voorbeelden waarbij ik ondersteuning kan bieden: ingrijpende veranderingen in een gezin na verlies of afscheid waarna men elkaar niet goed meer kan vinden, kwetsbare verhalen die het verdienen om verteld te worden, zoals bij persoonlijk leed na ongewenst gedrag. Ook is het mogelijk om in de aanloop naar een afscheid bij scheiding of overlijden, een gesprek met betrokkenen te begeleiden. Om zaken nog eens de revue te laten passeren die belangrijk zijn en nog gedeeld mogen worden. Met als doel, oog voor elkaar en zin en betekenis geven aan wat er is geweest.

Wil je meer weten? Bel of mail me, dan kijk ik samen met jou hoe ik voor jou van betekenis kan zijn.

Een vertrouwelijk gesprek geeft inzicht, rust en steun. Bij interesse bel 06 13236994 of mail naar info@carinvanoekel.nl

Vertrouwenspersoon | een horeca groep in Tilburg

“Carin is de geknipte persoon om vertrouwelijke kwesties mee te bespreken. Zij is objectief, luistert naar alle perspectieven, helpt op weg en doet aanbevelingen. Door haar manier van werken voelt iedereen zich gezien en gehoord. Vaak zitten we zelf te dicht op een probleem om tot een oplossing te komen. Carin heeft meerdere malen bewezen dat ze ons op goed op weg kan helpen.”